Gürkan ve Kalemi | Tamamen Kişisel

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Kahire Mozaiği


Bu yazıda bahsedeceğim Kahire mozaiğinin bu adı almasının sebebi, Kahire sokaklarında bu süslemeden çok görülmesidir. İslam süs sanatında sık rastlanan şekillerdendir. Kahire mozaiği çeşitli şekillerde görülür; örneğin karelerden oluşmuş bir kafesin köşeleri etrafında rotasyon (dönme) yapan ve uçları kısa segmentlerle birleştirilmiş […]


Riemann Varsayımı


Matematikte çözülmemiş en meşhur problemlerden bir tanesi Riemann varsayımıdır. Bu varsayım, asal sayılarla bağlantılı olarak karmaşık analizde ortaya çıkan bir problemdir. Ancak matematiğin her alanında yansıması vardır. Gauss yaklaşık 1793 yılında, x’ten küçük asal sayıların sayısının yaklaşık $\dfrac{x}{\log x}$ […]


Desargues


İzdüşümsel geometrinin ilk çetrefilli teoremi, mühendis ve mimar Girard Desargues tarafından bulunmuş ve Abraham Bosse tarafından 1648’de bir kitapta yayımlanmıştır. Desargues şu şaşırtıcı teoremi kanıtlamıştır: ABC ve A’B’C’ üçgenleri perspektif ise AA’, BB’ ve CC’ doğrularının aynı […]


İlk Bisikletli Dondurma Satıcısı


İlk kez bisikletle dondurma satışı, 1924 yılında The Wall’s gıda şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Üç tekerlikli bir bisiklet üzerine yerleştirilen dondurma arabasıyla, klakson çalarak sokaklarda dolaşan satıcının sloganı “Stop Me and Buy One (Beni durdur ve bir tane satın al)” olmuştur. The Wall’s […]


Sembolik Mantık (Giriş)


Matematik dersleri genelde klasik olarak mantık konusuyla başlar. Bizde öyle yapacağız. İlk olarak mantık kelimesi üzerinde duracağız ve belli tanımları vereceğiz. İleride ispat yöntemleri üzerinde dururken, bu notlar çok işimize yarayacak. Bir tanımla başlayalım. Mantık: Mantık, kelimesi Arapça bir kelimedir. Türk Dil Kurumu (TDK)’nun […]


Niels Henrik Abel


Matematiğin romantik tiplerinden biri Abel’dir. Diğeri de Galois. Bu iki genç matematikçi, matematik bilimine çok büyük katkılar sunmuş, fakat gencecik yaşta bu hayattan göçüp gitmişlerdir. Abel, 1802 yılında Norveç’te dünyaya gelmiştir. Oslo Katedral Okulu’nda öğrenim görürken, bir öğretmeninden matematik öğrenmiştir. 1821 […]Su samurlarını sevimli bilirdim. Ama bu hayvanların yavru foklara arada tecavüz ettiklerini öğrenince nedense sevmek yerine nefret etmeye başladım. 🙂 Çok ilginç bir şey.