Bir Sayının Sıfır ile Çarpımı 1 Eder


Yarışmacıya, telefonun tuş takımındaki sayıların çarpımı kaç eder diye soruluyor. Kullanıcının, kendisine verilen süre içinde kafası karışıyor ve sıfır ile bir sayının çarpımının 1 ettiğini söylüyor. Videonun gerçek hali burada.Parapsikoloji


Bugüne dek ruhbilimin inceleme alanına girmeyen ruhsal olayların (görünmezden haber verme, ruhlarla bağlantı kurma gibi) gerçeklik durumunu incelemeye çalışan ruhbilim alanına parapsikoloji denir. Ruhbilim ötesi anlamı da vardır.

Çok eski çağlardan beri, her ulusun geleneklerinde ve tarihinde bilinen doğa yasalarıyla açıklanamayan "olağanüstü" olaylardan söz edilir. Bu olaylar; ansızın bazı insanların, hayvanların ya da nesnelerin hiçbir neden olmadan tek başına hareket etmesi, cisimlerin ortadan kaybolması ya da başka bir şeye dönüşmesi, geleceği görme, başkalarının düşüncelerini okuma, aynı anda iki ayrı yerde bulunabilme gibi olağanüstü güç ve yeteneklere sahip bazı insanların ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir.Dünya Neden 6 Günde Yaratıldı?


Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, 2.Cilt, sayfa 101Paradoks


Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır. 1

Paradokslar insanlığın düşünsel gelişimi içerisinde oldukça önemli yer tutan ifadelerdir. Felsefe, mantık, matematik ve diğer tüm disiplinler paradoksal problemlerin çözümü ile uğraşılması sonucu bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmışlardır.