Gürkan ve Kalemi | Tamamen Kişisel

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Lozan Barış Antlaşması


Lozan Antlaşması, pek çok yönden önem taşımaktadır. Öncelikle, Türkiye’nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak uluslararası topluma kabul edilmesi sağlanmıştır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli hedeflerine büyük ölçüde ulaşılmıştır. Lozan konferansı sırasında kapitülasyon olarak nitelenen ve ülkenin iç işlerine karışma […]


Siméon Denis POISSON


Poisson 1781’de Pithiviers’te doğdu. 1800’de girdiği Ecole Polytechnique’de 1802’de ders vermeye başaldı. 1806’da profesörlüğe, iki yıl sonra da Bureau des Longitudes’ta astronomluğa yükseldi. 1809’da Paris Fen Fakültesi profesörlüğüne, 1812’de Bilimler Akademisi’ne, 1837’de […]


Pisagorcular ve Kök 2


Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)’dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk. Bu öğretinin temelinde aritmatiğe dayalı bir metafizik bulunmaktadır. Pisagorcular, sayılara çok büyük önem vermiş hatta onları kutsallaştırmışlardır. Metafizik […]


Mariana Çukuru


Büyük Okyanus’un batısında, Guam Adası’nın güneybatısında; $11^o 21’$ kuzey enlemiyle $142^o 12’$ doğu boylamı arasında kalan ve 337 km genişliğinde büyük bir deniz çukuru var. Dünyanın en derin noktası olarak bilinen bu çukura Mariana Çukuru denmekte. Bu çukurun derinliği yaklaşık 11.040 m kadardır. İlk kez 1959’da […]


Marshall Planı


Marshall Planı; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerine ekonomik yardım için düzenlenen ve ABD’li General ve hükümet adamı George Catlett Marshall tarafından ortaya atılan yardım programının adıdır. General George Marshall ABD Dışişleri Bakanı olduktan sonra,1947’de Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmayla […]


Mantık ve Mantık İlkeleri


Mantık, doğru düşünmenin yöntemlerini ortaya koyan normatif (kural koyucu) bir bilimdir. Mantığın normatif bilim olmasının nedeni, doğru düşünmenin kurallarını ve yöntemlerini ortaya koyan bir bilim oluşudur.Doğru düşünme; akıl ilkelerine bağlı olarak yapılan düşünme biçimidir. Akıl yürütme; belirli yargılardan (öncüllerden) […]Su samurlarını sevimli bilirdim. Ama bu hayvanların yavru foklara arada tecavüz ettiklerini öğrenince nedense sevmek yerine nefret etmeye başladım. 🙂 Çok ilginç bir şey.