Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Aachen Kongresi ya da Aix ia Chapelle Kongresi


27 Eylül 1818’de İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya’nın oluşturdukları “Dörtlü İdare” ya da “Dörtlü İttifak”ın, genelde Napolyon Savaşları sonucu altüst olan milli devlet sisteminin yeniden kurulması,Fransa’nın askeri işgali,tazminat sorunuyla devletlerarası ilişkileri görüşmek üzere Aachen’de (Aix ia Chapelle) topladıkları kongre.

Bu kongre büyük devletlerin Avrupa’da işleri danışma yoluyla çözümlemek için barış zamanında topladıkları ilk kongredir. Bu kongreye daha sonra Fransa’nın da katılması sonucu “Dörtlü İdare”, “Beşli İdare”ye dönüşmüştür.

Aachen (Aix ia Chapelle) Kongresi 100 yıla yakın bir süre, Fransa’nın da büyük devlet olarak İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya’nın yanında “Avrupa Dengesi”nin korunması konusunda söz sahibi olmasını sağlamıştır.