Abaka Han | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Abaka Han

15 Mayıs 2017 @ Genel


Abaka Han, İlhanlılar Devleti’nin ikinci hükümdarıdır (1234-1282). İlhanlılar Devleti’nin kurucusu ve babası Hülagu Han’ın ölümünden sonra hanedanın temsilcileri tarafından hükümdar seçildi (1265).Bu seçim Moğolların büyük hanı Kubilay Kağan tarafından 5 yıl sonra onaylandı.Abaka Han’ın hükümdarlık dönemi,büyük ölçüde Mısır’daki Memlük Devleti’ne karşı verdiği mücadelelerle doludur.

Abaka Han Memlük Devleti’ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla Batı Hristiyan dünyasıyla da yakın ilişkiler kurmak için bazı girişimlerde bulundu. İlhanlı elçileri bu düşünceyle 1274′te Lyon’a,1277′de Roma’ya gönderildi.Bu husustaki girişimler Avrupa’da büyük sevinç uyandırdı.İngiltere Kralı I.Edward,Papa IV.Clement,X.Gregoirus ve Rus Çarı III.Nicola,Abaka Han’a gönderdikleri mektuplarda ortak düşmanları durumunda olan Memlük Devleti’ne karşı girişeceği eylemlerde kendisini destekleyeceklerini bildirdiler.Fakat bunlara karşın Memlüklere karşı ortak bir eylem gerçekleştiremediler.1284 yılında Abaka Han’ın kardeşi Mengü-Timur,Memlükler tarafından Hama yakınlarında büyük bir hezimete uğratıldı.Kuzeyden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek isteyen Abaka Han,Kür Irmağı’nın karşı kıyısında bir set yaptırdığı gibi,veziri Şemseddin’in yardımıyla da Kafkas Türklerini egemenliği altına aldı.

Abaka Han’ın doğudaki en büyük başarısı 1270′te Çağatay Orduları karşısında kazandığı büyük zaferdir.Maveraünnehir’deki karışıklıklardan yararlanan Abaka Han,bundan 3 yıl sonra da Buhara’yı yakıp yıktı ve Doğu’dan gelebilecek saldırılara karşı gerekli önlemleri aldı.

Bizans İmparatoru VIII.İoannes Palaiologos’un kızı ile evli olan Abaka Han, 17 yıllık hükümdarlıktan sonra 1 Nisan 1282 tarihinde öldü.


Yorum yapın...