Cemre | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Cemre

22 Mayıs 2017 @ Genel


Gerçi üzerinden epey zaman geçti. Artık yaza giriyoruz. Ama olsun. Ben yine de yazmak istiyorum. 🙂

Büyüklerimizden hep duyarız; cemre düştü/düşecek diye.

Cemre, ilkbahar öncesinde önce havada, sonra sırasıyla su ve toprakta, altışar gün aralıkla oluştuğu sanılan ısı yükselmelerinin adıdır.

cemre ve ilkbahar

Eskiler bir yılı, hızır ve kasım olarak ikiye ayırmışlardır. Hızır 186, Kasım 180 gündür. Kasım günleri Kasım ayının 8-inci günü başlar. Kasım’ın 46’sında erbain denen ve kırk gün anlamına gelen zaman, 86’sında da elli gün anlamına gelen hamsin zamanı başlar.

Böylelikle kışın en çetin zamanları sayılan 90 günün geçtiği varsayılır. Bu, halk arasında kantar ağdı deyimiyle tanımlanır. Bu deyimle günlerin artık yaza doğru döndüğü anlatılır.

Yaygın inanışa göre, cemrelerin ilki Kasım ayının 105.günü (19-20 Şubat arasında) havaya, ikincisi Kasım ayının 112.günü (26-27 Şubat arasında) suya ve sonuncusu Kasım ayının 119.günü (5-6 Mart arasında) toprağa düşer. Bu tarihlerde, önce hava, sonra su ve en son toprak ısınmaya başlar.


Yorum yapın...