Euclid (Öklid) | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Euclid (Öklid)

23 Haziran 2017 @ Matematik


Euclid, adını geometri derslerinde sıkça duyduğumuz (MÖ IV – MÖ III.yüzyıl) Yunanlı matematikçi ve filozoftur.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Yalnız, Platon’un akademisinde bulunduğu, Mısır Kralı I.Ptolemaios döneminde İskenderiye’de yaşadığı ve uzun yıllar öğretmenlik yaptığı bilinmektedir.

öklid

En ünlü eseri Stoikheia (Elemanlar)‘dır. On üç bölümden oluşan bu eser, binlerce yıl başvuru kitabı olmuştur ve pek çok dile çevrilmiştir. Eserde, o zamana değin Yunanistan’da geometri konusunda yapılan tüm çalışmalar derlenmiş ve bir bütünlüğe kavuşturulmuştur. Bir çok çizim yapılmış ve kuramların her biri açıklanmıştır.

İki noktadan yalnız bir doğrunun geçtiği, bir merkez ve bir yarıçapla tek bir daire çizilebileceği, dik açıların eşit olduğu gibi postülatlarla “aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir” ve “bir bütün parçalardan daha büyüktür” gibi postülatlar Stoikheia (Elemanlar)’da yer almış açıklamalardan yalnızca bir ikisidir. Bu eser daha sonraları Arapça’ya ve oradan da Latince’ye çevrilmiş ve ilk kez Venedik’te basılmıştır (1482).

Günümüzde okullarımızda öğrettiğimiz modern geometri Euclid (Öklid) Geometrisi adıyla bilinir.


Yorum yapın...