Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Moratoryum


yazı kapak resmi

Önemli bir iktisat terimi olan moratoryum; bir firma ya da ülkenin, uluslararası finans kuruluşlarından aldığı borçların bazen bir bölümünü, bazen tamamını bir süre için ödeyemeyeceğini ilgili kuruluşlara bildiren yazılı bir belge yayınlaması demektir.

Ekonomisi zor durumda olan ya da bir savaş içinde bulunan bir devlet, borç aldığı devlet ya da devletlerden, alacaklarını bir süreliğine ertelemelerini isteyebilir. Günümüzde az gelişmiş ülkelerin uluslararası finans kuruluşlarına olan borçlarına ilişkin olarak, sık sık bu yönteme başvurdukları görülmekte. Ayrıca bir firma borç aldığı öteki ülke firmasından, iflas durumuna düşmemek için, bu yolla borçlarının bir dönem dondurulmasını isteyebilir.