İstibra | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


İstibra

04 Temmuz 2017 @ Genel


Erkekleri ilgilendiren bir konu olan istibra, idrardan sonra sızıntının tamamen kesilmesini beklemek demektir. Abdest almadan önce bu sızıntının kesildiğine iyice kanaat getirmek gerekir. Yürüyerek, oturup kalkarak idrar yollarındaki sızıntının kesilmesi temin edilebilir.

İstibra etmeden abdest almak uygun olmaz. Çünkü abdest aldıktan sonra bir damla da olsa idrar gelmesi, abdesti bozar. Bile bile o halde namaz kılan kimsenin namazı batıl olacağı gibi, böyle yapan kişi mes’ul (sorumlu) olur. Bununla beraber, istibra ile ilgili olarak fazla şüphe ve vesveseye düşülmemelidir.


Yorum yapın...