Javascript Dosyalarını Hatasız Eklemek | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Javascript Dosyalarını Hatasız Eklemek

11 Ağustos 2016 @ HTML/XHTML


Web sayfanıza yerine göre JavaScript dosyaları eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken XHTML kurallarına uygun şekilde bu dosyaları nasıl ekleyeceğiz? Kolay. Eğer yükleyeceğiniz dosya bir yere yüklenebiliyorsa veya yüklenmişse, onun linkini şöyle ekleyeceğiz:

<script type="text/javascript" src="http://www.dosyanın_yüklü_olduğu_adres.com"></script>

Eğer ekleyeceğiniz dosya böyle bağlantı verme dışında bir kod grubu eklemek şeklinde olacaksa; örneğin MathJax’ı mesela Blogger üzerindeki blogunuzda kullanmak istiyorsanız şu kodu:

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">MathJax.Hub.Config({ extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"], jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"], tex2jax: {     inlineMath: [ ['$','$'], ["(",")"] ],     displayMath: [ ['$$','$$'], ["[","]"] ], }, "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }});</script>

şöyle eklemeniz gerekecek:

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">//<![CDATA[MathJax.Hub.Config({ extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"], jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"], tex2jax: {     inlineMath: [ ['$','$'], ["(",")"] ],     displayMath: [ ['$$','$$'], ["[","]"] ], }, "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }});//]]&gt;</script>

Yani genel olarak bu tür kodları

<script type="text/javascript">//<![CDATA[...//]]&gt;</script>

şeklinde eklemeniz XHTML hatası almanızı engelleyecektir.


Yorum yapın...