Web sayfanıza yerine göre JavaScript dosyaları eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken XHTML kurallarına uygun şekilde bu dosyaları nasıl ekleyeceğiz? Kolay. Eğer yükleyeceğiniz dosya bir yere yüklenebiliyorsa veya yüklenmişse, onun linkini şöyle ekleyeceğiz:

<script type="text/javascript" src="http://www.dosyanın_yüklü_olduğu_adres.com"></script>

Eğer ekleyeceğiniz dosya böyle bağlantı verme dışında bir kod grubu eklemek şeklinde olacaksa; örneğin MathJax’ı mesela Blogger üzerindeki blogunuzda kullanmak istiyorsanız şu kodu:

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">MathJax.Hub.Config({ extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"], jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"], tex2jax: {     inlineMath: [ ['$','$'], ["(",")"] ],     displayMath: [ ['$$','$$'], ["[","]"] ], }, "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }});</script>

şöyle eklemeniz gerekecek:

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">//<![CDATA[MathJax.Hub.Config({ extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"], jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"], tex2jax: {     inlineMath: [ ['$','$'], ["(",")"] ],     displayMath: [ ['$$','$$'], ["[","]"] ], }, "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }});//]]></script>

Yani genel olarak bu tür kodları

<script type="text/javascript">//<![CDATA[...//]]></script>

şeklinde eklemeniz XHTML hatası almanızı engelleyecektir.