Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Hukuğun olmadığı ülkemiz için güzel bir hadise. Bence özellikler yargıç ve savcıların bunu okumasını ve buna göre hareket etmelerini isterdim.

Bir gün Mahzumoğulları kabilesine mensup eşraftan Fatıma adında bir kadın hırsızlık suçlamasıyla Peygamberimizin huzuruna getirilmişti.

Kadının elinin kesilmesine hükmedildi. Fakat daha önceki uygulamalara göre Kureyş kabilesinden olan asil bir kadına, suç işlemiş bile olsa, böyle ceza verilemezdi. Hükmün infazının durdurulması için Kureyş’in ileri gelenleri Peygamberimizin çok sevdiği Hz. Üsame bin Zeyd(ra)’i araya koyarak bu kadının affedilmesini istediler.

Hz.Üsame’nin böyle bir talepte bulunması Peygamberimize ağır geldi. Hemen ashabını mescitte toplayıp onlara şöyle hitap etti:

Ey insanlar! Sizden evvel yaşamış toplumların neden yollarını şaşırıp saptıklarını biliyor musunuz? Asilzadeleri bir hırsızlık yaptığında onu affeder, zayıf ve kimsesizleri bir şey çalarsa onları cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, böylesine kötü bir davranışı Mahzum kabilesine mensup Fatıma değil, kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı, kesinlikle onun da elini kestirirdim.

Günümüzde bu adalet anlayışından sapıldığı izlenimi herkeste uyanmıştır. Gerek devlet katında gerekse toplum nazarında zengin, bu sebeple güçlü olan insanların yaptıkları kötü şeyler hoş görülmekte; ancak sıradan insanlar benzer kötülükleri yaptıkları zaman ayıplanmakta, kınanmakta hatta aşağılanmaktadır.