List Elementinde Satır Atlamak İçin… | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen KişiselOluşturduğunuz, oluşturacağınız HTML belgelerinizde liste elementi kullanırken liste maddeleri arasında satır atlamak için br elementini kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki gibi bir kullanım yanlış olacaktır.

<ul>
<li>Madde1</li><br />
<li>Madde2</li>
</ul>

Doğru kullanım ise şöyledir:

<ul>
<li>Madde1</li><li style="list-style: none"><br /></li>
<li>Madde2</li>
</ul>

Kolay gelsin.