Lozan Barış Antlaşması | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Lozan Barış Antlaşması

24 Temmuz 2017 @ Genel


Lozan Antlaşması, pek çok yönden önem taşımaktadır. Öncelikle, Türkiye’nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak uluslararası topluma kabul edilmesi sağlanmıştır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli hedeflerine büyük ölçüde ulaşılmıştır.

Lozan konferansı sırasında kapitülasyon olarak nitelenen ve ülkenin iç işlerine karışma yetkisi veren ayrıcalıklar uzun süre tartışılmıştır. Sonuçta kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının ödenmesinin makul bir takvime bağlanması kararlaştırılmıştır. Antlaşma, bu açıdan bir ekonomik bağımsızlık belgesi olma özelliğine de sahiptir.
Ayrıca Lozan yarım yüzyıldır süren Türk – Yunan çatışmasını sona erdirmiş, ulaşılan barışla iki ülke arasında bir denge oluşturmuştur.

Lozan

1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerce dikte ettirilen ve ağır şartlara sahip antlaşmalar 2. Dünya Savaşı’na zemin hazırlarken, Lozan’da karşılıklı pazarlıkla barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle, savaşı bitiren antlaşmalar içinde halen uygulanan sadece Lozan’dır. Bu sebeple günümüzde ve geçen 80 küsur senelik zamanda Türkiye üzerinde oynanan pek çok oyunun sebebi Lozan’ın kalıcı bir antlaşma olarak varlığını sürdürüyor olmasıdır.

Lozan’ın kalıcı bir barış antlaşması olmasını sağlayan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, Cihan’da sulh” ilkesiyle takip ettiği ve şekillendirdiği Türk dış politikasıdır.


Yorum yapın...