Masonluğun Tarihçesi 1 | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Masonluğun Tarihçesi 1

25 Mayıs 2017 @ Genel


Din ve ulus ayrımı gözetmeden, insanlar arasında sevgiyi geliştirmek amacını güttüğünü savunan, üyelerinin birbirlerine “kardeş” diye hitap ettiği, eski bir duvarcı loncasından geliştiği sanılan, gizli toplantılarda önlük, pergel gibi araçları simge olarak kullanan ve dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet gösteren oluşuma masonluk diyoruz.

Masonluğun tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ama masonluk genelde Tapınak Şövalyelerine dayandırılır. Bunu daha eski tarihlere, ilk çağa kadar götürenler vardır. Fakat masonlukla ilgili kesin bilgiler son üç yüzyıla dayanmaktadır. Bununla birlikte ortaçağda masonluğun ilk izlerini görmek mümkün. Bu dönemde yapılan dinsel nitelikli yapılarda çalışan işçiler mason adıyla anılmıştır.

grand lodge of england

Bu işçilerin kendi aralarında kurdukları derneklerde üyeler, belirli derecelere göre sınıflandırılmıştı ve simgelerle birbirlerine bağlıydılar. Kendi aralarında bu özel simgeler, işaretler, yeminlerle anlaşan masonlar, aralarına üye kabul ederken, üye olarak kabul edilecek kişide bazı nitelikler arıyorlardı.

Masonlar, hükümdarlar ve papalar tarafından hep vergi dışı tutulmuşlardır. Çağdaş masonluğun beşiği olan İngiltere’ye masonluk, 10.yüzyılda Kral Athelstan döneminde girdi ve 13-14.yüzyıldan itibaren giderek güçlenmeye başladı. Masonların en eski anayasalarının Kral Athelstan’ın üvey oğlu Edwin tarafından, 926 yılında İngiltere’nin York şehrinde hazırlanmıştır. Biz bu anayasa ve içeriğini, 15.yüzyılda bunlardan bahseden yazılardan öğrenmekteyiz.

York anayasasında; Tanrı’yı tanımak, krala, mesleğe sadakat, kardeşlik ve insanlık ilkelerine boyun eğmek, haksızlık etmemek gibi ahlaki ilkeler yer almıştır. Old Charles adını alan bu ilkeler, daha gelişmiş halde günümüzde de aynen geçerlidir ve her üyenin yani “kardeşin”, bu ilkelere bağlı olması zorunludur. Bu ilkeler, masonluğun temel ilkeleridir.


Yorum yapın...