Mathjax ve Blogger | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Mathjax ve Blogger

07 Ağustos 2016 @ LaTeX


Mathjax, web sayfanıza ekleyeceğiniz bir javascript kodu ile $\LaTeX$’i sorunsuzca kullanmanıza izin veren güzel bir uygulama. Bu uygulamayı kullanmaya başlamak için yapacağınız şey, HTML belgenizde

<head>

etiketinden sonra şunu eklemeniz gerekir:

<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
  tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}
});
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML"></script>

kodunu eklemeniz yeterli. Bunu Blogger’daki sitenize eklemeniz için

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
 extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
 jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
 tex2jax: {
     inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
     displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
 },
 "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

şeklinde kullanabilirsiniz (Kaynak).


Yorum yapın...