Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Mathjax ve Blogger


Mathjax, web sayfanıza ekleyeceğiniz bir javascript kodu ile $\LaTeX$’i sorunsuzca kullanmanıza izin veren güzel bir uygulama. Bu uygulamayı kullanmaya başlamak için yapacağınız şey, HTML belgenizde <head>...</head> etiketleri arasına şunu eklemeniz gerekir:

<script type="text/x-mathjax-config">
  MathJax.Hub.Config({
   tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}
  });
  </script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML"></script>

kodunu eklemeniz yeterli. Bunu Blogger'daki sitenize eklemeniz için tasarım kısmını açıp <head>...</head> etiketleri arasına yukarıdaki kodu yerleştirmeniz yeterli (Kaynak).