MathML ve HTML5 Kullanımı | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


MathML ve HTML5 Kullanımı

12 Mart 2016 @ MathML


Daha önceki yazımda MathML’ye çok kısa ve basit bir giriş yapmıştım. Şimdi, MathML’yi HTML5 belgesi içinde nasıl kullanacağız ona değinelim. Malumunuz, artık XHTML yerine HTML5 tercih edilmekte. XHTML yayından kalkmış değil elbet. Ama web sitelerinin geneli HTML5 kullanmakta.

HTML’in temel sözdizimi, HTML5 içinde MathML elementlerinin kullanımına imkan tanımakta. Şöyle: Yazacağımız MathML ifadeleri

<math>...</math>

arasına alarak HTML5 belgesi içinde kullanabiliriz. Aşağıda çok basit bir kullanım sunuyorum:

<!doctype html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Pisagor Teoremi</title>
  </head>	
  <body>	
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">		
     <mrow>
      <msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup>
      <mo>+</mo>				
      <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
      <mo>=</mo>				
      <msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup>
     </mrow>			
   </math>		
  </body>
</html>

Pisagor teoremini ifade eden bu kodun çıktısı şöyledir: $a^2+b^2=c^2$

Web tarayıcılarının çoğu MathML etiketlerini görüntüleyebilir. Tarayıcınız MathML’yi desteklemiyorsa, o zaman tarayıcınızın en son sürümünü kullanmanız zorunludur.

Bir başka örnek kullanım:

<!doctype html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>MathML Örneği</title>
  </head>	
  <body>	
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">		
     <mrow>			
      <mrow>				
        <msup>
         <mi>x</mi>
         <mn>2</mn>
        </msup>					
        <mo>+</mo>
 
        <mrow>
         <mn>4</mn>
         <mo></mo>
         <mi>x</mi>
        </mrow>
 
        <mo>+</mo>
        <mn>4</mn>
 
      </mrow>
 
      <mo>=</mo>
      <mn>0</mn>
 
     </mrow>
   </math>
 
  </body>
</html>

Bu kodun çıktısı şu: $x^2+4x+4=0$

MathML hakkında söyleyeceklerimiz bitmedi.


Yorum yapın...