MathML | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


MathML

28 Ağustos 2016 @ MathML


Zamanı gelmişti. HTML, HTML5 gibi konulara değinirken MathML’ye değinmemek ayıp olurdu. İş bu yazıyla MathML’ye giriş yapmış olacağız. Hakkında fazla bir belge hazırlanmamış olması, bu işaretleme dili hakkında yazmayı zorunlu kılıyor. Umuyorum, bu açığı bir nebze de olsa kapatabilirim.

MathML’nin kullanışını anlamaya çalışalım önce. Aşağıda basit bir ifade yazıyor:

  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  	<mi>a</mi>
  	<msup>
  		<mi>x</mi>
  		<mn>2</mn>
  	</msup>
  	<mo>+</mo>
  	<mi>b</mi>
  	<mi>x</mi>
  	<mo>+</mo>
  	<mi>c</mi>
  </math>

Şimdi adım adım bu kodda yazdığım ifadelere değineyim. Öncelikle MathML’de yazılan kod

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">...</math>

şeklinde bir başlangıç ve kapanış etiketinin arasına yazılır. Eğer XHTML ile uyumlu kullanmak istiyorsak şöyle de yazabiliriz:

<body xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
...
<m:math><m:mrow>...</m:mrow></m:math>
...
</body>

Değişkenleri

<mi>...</mi>

etiketinin arasına, işlemleri; yani toplama ve çarpmayı ve bunların tersleri olan bölme ve çıkarmayı

<mo>...</mo>

etiketlerinin arasına ve son olarak üslü ifadeyi

<msup>...</msup>

etiketi arasına,

<mi>x</mi><mn>2</mn>

şeklinde yazarız. Burada x taban ve 2 üs olmakta.

Yukarıda verdiğim basit kodun çıktısı şöyle görünür:

MathML Output

Şimdi bundan sonraki yazıda, bu konuyu biraz daha detaylandırıp, daha karmaşık ifadeler yazmaya çalışacağız. Ve tabi bu kodlar nasıl derlenip ekranda görünecek, bunun üzerinde duracağız. Bu yazı, MathML’nin en temel, en basit kullanımını içeriyor.