Mustafa Kemal ATATÜRK | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen KişiselMustafa Kemal ATATÜRK

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

Mustafa Kemal ATATÜRK