Gürkan ve Kalemi | Tamamen Kişisel - Part 2

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


Pisagorcular ve Kök 2


Temel görüşlerini başlıktan anladığınız üzere, Pisagor (Pythagoras)’dan alan; bilim, din, felsefe ve sanata ilişkin Antik Çağ öğretisinin adıdır Pisagorculuk. Bu öğretinin temelinde aritmatiğe dayalı bir metafizik bulunmaktadır. Pisagorcular, sayılara çok büyük önem vermiş hatta onları kutsallaştırmışlardır. Metafizik […]


Mariana Çukuru


Büyük Okyanus’un batısında, Guam Adası’nın güneybatısında; $11^o 21’$ kuzey enlemiyle $142^o 12’$ doğu boylamı arasında kalan ve 337 km genişliğinde büyük bir deniz çukuru var. Dünyanın en derin noktası olarak bilinen bu çukura Mariana Çukuru denmekte. Bu çukurun derinliği yaklaşık 11.040 m kadardır. İlk kez 1959’da […]


Marshall Planı


Marshall Planı; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerine ekonomik yardım için düzenlenen ve ABD’li General ve hükümet adamı George Catlett Marshall tarafından ortaya atılan yardım programının adıdır. General George Marshall ABD Dışişleri Bakanı olduktan sonra,1947’de Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmayla […]


Mantık ve Mantık İlkeleri


Mantık, doğru düşünmenin yöntemlerini ortaya koyan normatif (kural koyucu) bir bilimdir. Mantığın normatif bilim olmasının nedeni, doğru düşünmenin kurallarını ve yöntemlerini ortaya koyan bir bilim oluşudur.Doğru düşünme; akıl ilkelerine bağlı olarak yapılan düşünme biçimidir. Akıl yürütme; belirli yargılardan (öncüllerden) […]


List Elementinde Satır Atlamak İçin…


Oluşturduğunuz, oluşturacağınız HTML belgelerinizde liste elementi kullanırken liste maddeleri arasında satır atlamak için br elementini kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki gibi bir kullanım yanlış olacaktır. <ul> <li>Madde1</li><br /> <li>Madde2</li> </ul><ul> <li>Madde1</li><br […]


Matematik Anlama Güçlüğü: Diskalkuli


Matematiğe düşman bir toplum olduğumuzu bilmeyen var mı? Matematiğe düşmanlığın sebepleri birden fazla olmakla birlikte, sanırım bu düşmanlığın temel bir nedeni de diskalkuli olsa gerek. Nedir diskalkuli (Dyscalculia)? Matematikle ilgili olan şeyleri (sayıları, tanımları, aritmetik işlemleri vb.) öğrenme güçlüğüne diskalkuli […]Su samurlarını sevimli bilirdim. Ama bu hayvanların yavru foklara arada tecavüz ettiklerini öğrenince nedense sevmek yerine nefret etmeye başladım. 🙂 Çok ilginç bir şey.