SMF'de MathJax Kullanımı | Gürkan ve Kalemi

Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel


SMF’de MathJax Kullanımı

10 Ağustos 2016 @ LaTeX


Ücretsiz forum yaılımlarından biri SMF. Geniş tema ve eklenti desteği ile bir forum olarak kendisinden beklenen kullanışlılığı karşılayan oldukça güzel bir yazılım. Bu sistem için $\LaTeX$ eklentileri mevcut. Fakat her şeyin eklenti ile yapılması taraftarı değilim. Bu yüzden SMF (Simple Machines Forum) için $\LaTeX$ kullanımı noktasında yine Mathjax eklentisini kullanıyoruz. Bunun için Sources/Subs.php dosyasında şu kodu bulup;

// This is mainly for the bbc manager, so it's easy to add tags above. Custom BBC should be added above this line

hemen üstüne şunu eklemeniz lazım (Kaynak:):

echo '<script type="text/x-mathjax-config;">
  MathJax.Hub.Config({
	extensions: ["tex2jax.js"],
	jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
	tex2jax: {
	 inlineMath: [ ["$","$"]],
	 displayMath: [ ["$$","$$"]],
	 processEscapes: true
	},
	asciimath2jax: {
	 delimiters: [["`","`"],["qq","qq"]]
	},
	"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"], scale: 110 }
  });
  </script>
  <script type="text/javascript"
  src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_HTMLorMML">
  </script>';

Eğer bunu yaptığınızda forum yazıları rahatsız edici şekilde büyüyorsa kullandığınız temanın index.template.php dosyasını açıp scriptlerin ekli olduğu kısma yukarıda verdiğim kodu şöyle eklersiniz (Gürkan Özsoy tarafından eklendi: 03/08/2014):

<script type="text/x-mathjax-config;">
  MathJax.Hub.Config({
	extensions: ["tex2jax.js"],
	jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
	tex2jax: {
	 inlineMath: [ ["$","$"]],
	 displayMath: [ ["$$","$$"]],
	 processEscapes: true
	},
	asciimath2jax: {
	 delimiters: [["`","`"],["qq","qq"]]
	},
	"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"], scale: 110 }
  });
  </script>
  <script type="text/javascript"
  src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_HTMLorMML">
  </script>

Gördüğünüz gibi kullandığınız uygulamaya göre kullanılacak yöntem değişiyor. Yazacağınız matematiksel ifadeleri

$...$

arasına yazıyorsunuz. Bu kullanım uygulamadan uygulamaya değişmiyor.


Yorum yapın...