SMF (Simple Machines Forum) için $\LaTeX$ kullanımı noktasında yine Mathjax eklentisini kullanıyoruz. Bunun için Sources/Subs.php dosyasında şu kodu bulup;

// This is mainly for the bbc manager, so it's easy to add tags above. Custom BBC should be added above this line

hemen üstüne şunu eklemeniz lazım (Kaynak:):

echo '<script type="text/x-mathjax-config;">
  MathJax.Hub.Config({
  extensions: ["tex2jax.js"],
  jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
  tex2jax: {
   inlineMath: [ ["$","$"]],
   displayMath: [ ["$$","$$"]],
   processEscapes: true
  },
  asciimath2jax: {
   delimiters: [["`","`"],["qq","qq"]]
  },
  "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"], scale: 110 }
  });
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_HTMLorMML">
  </script>';

Eğer bunu yaptığınızda forum yazıları rahatsız edici şekilde büyüyorsa kullandığınız temanın index.template.php dosyasını açıp scriptlerin ekli olduğu kısma yukarıda verdiğim kodu şöyle eklersiniz (Gürkan Özsoy tarafından eklendi: 03/08/2014):

<script type="text/x-mathjax-config;">
  MathJax.Hub.Config({
  extensions: ["tex2jax.js"],
  jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
  tex2jax: {
   inlineMath: [ ["$","$"]],
   displayMath: [ ["$$","$$"]],
   processEscapes: true
  },
  asciimath2jax: {
   delimiters: [["`","`"],["qq","qq"]]
  },
  "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"], scale: 110 }
  });
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_HTMLorMML"></script>

Gördüğünüz gibi kullandığınız uygulamaya göre kullanılacak yöntem değişiyor. Yazacağınız matematiksel ifadeleri

$...$

arasına yazıyorsunuz. Bu kullanım uygulamadan uygulamaya değişmiyor. 👍