Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

SMF'de Mathjax Kullanımı


SMF (Simple Machines Forum) için $\LaTeX$ kullanımı noktasında yine Mathjax eklentisini kullanıyoruz. Bunun için Sources/Subs.php dosyasında şu kodu bulup;

// This is mainly for the bbc manager, so it's easy to add tags above. Custom BBC should be added above this line

hemen üstüne aşağıdaki kodu yazarak MathJax'ı SMF'de kullanmaya başlayabilirsiniz1:

echo '<script type="text/x-mathjax-config;">
    MathJax.Hub.Config({
    extensions: ["tex2jax.js"],
    jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
    tex2jax: {
     inlineMath: [ ["$","$"]],
     displayMath: [ ["$$","$$"]],
     processEscapes: true
    },
    asciimath2jax: {
     delimiters: [["`","`"],["qq","qq"]]
    },
    "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"], scale: 110 }
    });
    </script>
    <script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_HTMLorMML">
    </script>';

Eğer bunu yaptığınızda forum yazıları rahatsız edici şekilde büyüyorsa kullandığınız temanın index.template.php dosyasını açıp scriptlerin ekli olduğu kısma yukarıda verdiğim kodu eklersiniz2.

Gördüğünüz gibi kullandığınız uygulamaya göre kullanılacak yöntem değişiyor. Yazacağınız matematiksel ifadeleri $...$ arasına yazıyorsunuz. Bu kullanım, uygulamadan uygulamaya değişmiyor. 👍


 1. Kaynak: Math Tex in the forum

 2. Gürkan Özsoy tarafından eklendi: 03/08/2014