Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Sodom ve Gomore


Sodom ve Gomore’nin nerede olduğu tam bilinmemekte. Arkeologların incelemelerine göre Lut Gölü (diğer adıyla Ölü Deniz) civarında olduğu sanılmaktadır. Tevrat’ın (Tekvin XIX, 23) anlatımına göre, bu şehirlerde erkekler arası cinsel ilişki had safhadaydı. Bunun üzerine Allah teala, Lut peygamberi bu kavme gönderdi ve bu hallerini düzeltmelerini emretti. Bu arada şehre iki melek, erkek suretinde geldi ve Lut peygambere misafir oldu.

sodom

Sodom ve Gomore halkı, Lut peygamberin kapısına dayanarak Lut peygamberden, bu iki kişinin kendilerine teslim edilmesini istediler. Lut peygamber direnince azgınlıklarını ve saldırganlıklarını arttıran bu şehirlerin halkı, ilahi azaba uğradı ve yok oldular. Azaptan Lut peygamber ve iki kız canlı kurtulurken, Lut peygamberin kentlerin cezalandırılışını görmekte ısrar eden eşi de azaptan nasibini aldı.

Bu iki şehir, yine erkek erkeğe cinsel ilişkiye girmekte direten Pompeii halkına benzer. Helak edilişleri Allah’ı inkardan ötürü değil, yaptıkları çirkin işte diretmeleri ve dahası bu yönde önlerine gelenlere zorbalık yani zulmetmeleridir. Allah teala, kendisini inkar etti diye hiçbir kavmi helak etmemiştir. Fakat zulümde aşırı ve ileri giden, zulümde ısrar eden kavimleri yeryüzünden silmiştir. Pompeii ile Sodom ve Gomore bunlara örnektir.