Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Hubble Olayı


yazı kapak resmi

1929'da Amerikalı gökbilimci Edwin Powell Hubble, gökadaların uzaklaştıkça tayflarındaki1 kırmızıya kaymanın arttığını buldu. Gökadalardan gelen ışınımın bu şekilde kırmızıya kayması olayı Doppler olayı ile ilişkilendirildi ve gökadaların bizden uzaklaştığı yorumu yapıldı.

Bu uzaklaşma hızının, gökadanın uzaklığı ile orantılı olduğu sonucuna ulaşan Hubble, bunu ifade etmiştir ve bu durum, yani uzaklaşma hızının uzaklıkla orantılı olduğu gerçeği Hubble Yasası olarak isimlendirilmiştir. Burada orantı sabiti Hubble Sabiti adını almıştır. Bu sabit, hız/uzaklık şeklinde tanımlanır. Milyonparsek2 başına km/sn cinsinden ifade edilir.

Hubble Sabiti'nin belirlenmesi, uzak gökadaların dikine uzaklaşma hızları ve uzaklıklarındaki belirsizliklerden dolayı oldukça zordur. 1920'de bu sabiti Hubble, 526 km/sn/milyonparsek olarak bulmuştur. Bu değer 1950'lerde 180 olarak bulunmuş, son çalışmalarla 40-120 km/sn/milyonparsek olduğu saptanmıştır. Ama gökbilimciler bu değeri 50 olarak alırlar. Bu, gökadaların bizden her milyonparsek uzaklık için saniyede 50 km hızla uzaklaştıkları anlamına gelir.

Notlar: