Gürkan ve Kalemi

Tamamen Kişisel

Matematikte Postulat


yazı kapak resmi

Postulat, doğruluğu kuramsal olarak ispatlanamayan, ancak doğru olarak kabul edilen, düşüncenin akışında varsayım olarak zorunlulukla geçerli sayılan önerme, mantıksal ilk savdır. Hem felsefik hem matematik anlamı vardır. Biz burada matematikle ilgili olan kısmını yazacağız.

Modern matematikte varsayım olarak ortaya konmuş bir ya da daha fazla postulattan elde edilen önermelere aksiyom (veya belit) denir.

Klasik geometride postulatların en ünlüsü, paraleller kuramının dayandığı Euclid (Öklit) postulatıdır. Bu postulata göre;

Euclid (Öklit) Postulatı: Bir doğrunun dışındaki bir noktadan, bu doğruya paralel yalnız bir tane doğru çizilebilir.

Bazı matematikçiler (Bolyai ve Lobachevsky), bu postulatı kabul etmeyen Euclid (Öklit) geometrisinin dışında bir geometri kurmuşlardır. Bu geometrinin postulatına göre

Bir doğrunun dışındaki bir noktadan, bu doğruya tam iki paralel çizilebilir.